" من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام "

shohada-l

پ.ن: هنوز انتخابات و گرمی بازار تبلیغات شروع نشده بود که جذب آهنگ "حامد زمانی " شده بودم و گاهی ساعتی هم نوا با او میخواندم و میگریستم .. یادم هست حتی پست کوتاهی را به آن اختصاص دادم .. عجیب دلم هوای شهدا را کرده بود .. دلم هوای شلمچه و فکه و طلائیه را کرده بود .. و میدیدم که چقدر دور ماندم از حال و هوای خوب اخلاص و صداقت و یکرنگی .. این روزها شور و انرژی آرتمیسی ام بسیار فراوانتر شده و احساس نشاط فراوانی دارم. آرتمیس است و آرمانهایش .. و این جمله تمام وجودم را شکوفا میکند:  

"من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام. به همین علت صریح، صادقانه و قاطعانه حرف می‌زنم." امام خامنه ای مدظله

پ.ن2: این روزها هوای تهران را دوست دارم ... بوی عطر سیب میدهد ...لبخند 

پ.ن3: امروز را هم بسیار بسیار دوست دارم. روز تولد مهربان همسر است. البته بماند که به علت دندان درد شدید برای عصب کشی مجبور شدم برم دندانپزشکی و وقتی برگشتیم ...تعجب تمام خونه بوی دود میداد نگران و بنده تازه یادم افتاد که فراموش کردم گاز را خاموش کنم و شام شبمان بر باد رفتناراحت عجب تولد خاطره انگیزی شد امشبچشمک

عزیز نازنینم "تولدت مبارک" قلبخدا را شکر  میکنم که تو را به من داد .. یادش بخیر 2+18 = 20 چشمک