بعضی ها ما را سرزنش می کنند که چرا دم از کربلا می زنید و از عاشورا؛ آنها نمیدانند که برای ما کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد یک افق است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کرده ایم، نه یک بار نه دو بار ... به تعداد شهدایمان ...

و راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمره که می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد... 

وکربلا را تومپندار که شهری است در میان شهرها و نامی است در میان نامها،نه؛ کربلا حرم حق است وهیچ­ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر..                        (سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی)

پ.ن: بقول سما " گویی حقیقتا وقت سفر به گل مانده ام!"

پ.ن2: یاد سهراب بخیر ... "خانه دوست کجاست؟! "
... کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است ...
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است ...

پ.ن3: نوشین جان تولدت مبارک