"رجب"، ماه خداست ... و اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب "شب آرزوها" نامند.

ضیافت اولین شب جمعه رجب، لیلة الرغائب، خواب خیلی ها و آرزوی مردمان بسیاری را تعبیر کرده. به خیال مردمان بسیاری رنگ واقعیت رسانده.خیلی از مردم برای رسیدن به حاجت های خود دست به دامان این شب می شوند،به ضمانت یک سال انتظار...

تا چند سال پیش خیلی از ما این وعده گاه را نمی شناختیم .وعده گاهی که خدا در آن بردبار است به گناهکار ترین بندگان، وعده گاهی که باید امیدوار تر از پیش باشی به استجابت، آنجا که برای هر چه بخواهی مختاری و خدا به تمام آنچه می گویی شنوا تر از پیش منتظر است...

لیلة الرغائب تو مختاری برای انتخاب آنچه می خواهی، برای داشتن گوشه ای از تقدیری که آرزویش داری، برای آنچه می خواهی باشی...  

شاید این شب در آیین های مردم دیگر،در کریسمس، انتظار بودا و روزهای دیگر مردمان دیگر تجلی کوچکی داشته باشد اما مقایسه در رتبه و منزلت، در ارج و بندگی بی حساب پای خودت...

گریزی به اعمال این شب و نیم نگاهی به دعا ها و معانی درد دلت با خدا می ارزد به تجربه حس گوش دادن کسی به تمام آنچه می خواهی ،بیشتر از همیشه و هر روز...می ارزد به یک دل سیر دعا...به لذت گفتن یک طومار آرزو...  

می شود خیلی چیزها از خدا خواست. دنیا و آخرت را، ثروت و تملک را، بندگی، قدرت، گذشت، آرامش و ... خودخودخود خدا را...

پ.ن: هرچه گشتم نفهمیدم نویسنده اصلی سطور فوق که بود ... اما در کنار شما دوستان خوبم، برای نویسنده هم سهمی از دعا خواهم گذاشت ... شما هم برای من سهمی از دعا و آرزو بگذارید.

پ.ن2: با جمعی از دوستان قرار است از فردا صبح به مدت چهل روز (پنج شنبه 5 رجب  تا نیمه شعبان) هر روز بین اذان صبح تا حداکثر ساعت 9 صبح، دعای عهد را زمزمه کنیم و ابتدا برای سلامتی و ظهور مولایمان و سلامتی یاران و سربازان حضرتش و سپس برای حوایج جمع دعا کنیم. میخواهیم عددمان را به 313 هم عهد برسانیم. اگر پای کار هستید یا علی!