رضوان عزیز میگه :  روش خداوند اینه که همیشه برای اونهایی که هدف الهی داشته باشند، پلو ... زعفرون دار میشه. هرطور حسابش رو بکنید، نمیشه باور کرد که در این مورد، اون گوشه و کنارها یه بونس هایی برای نورچشمیها کنار گذاشته نشده باشه: یه کمکهای یواشکی ... یه نجواهای پنهانی ... یه سری لطفهای اختصاصی.

هدف الهی ... نیت الهی ... با خدا و برای خدا بودن ... برای خدا قدم برداشتن ... عبارات زیبایی است که هم زیاد شنیده ام و هم زیاد بکار برده ام ... اما هنوز به حقیقت ان نرسیده ام و این درد کمی نیست ناراحت

با وجود همه ناخالصی ها و سایه های پنهانی که دارم، بارها و بارها این کمکهای یواشکی ... نجواهای پنهانی ... و لطفهای اختصاصی حضرت دوست را در زندگی تجربه کرده ام ... چه شود اگر روزی بیرنگ و خالص شوم؟  فرشته

به قول آقاجان : همه اینها ( کمکها و لطفهای اختصاصی ) ندای تعالوا  ( بالاتر بیا! ) بوده است ... ومن هنوز کودکانه فقط به بالا مینگرم و آرزو میکنم کاش آن بالا بودم ... خیال باطل

خدایا!  به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم برای اینکه هرکس آنچنان می میرد که زندگی کرده است. دکتر علی شریعتی