سال نو همگی مبارک

از نیمه اسفند تا حالا هرهفته حداقل یکی-دوتا از دوستان پیام دادن که داریم میریم کربلا ...  خوشحالم که انقدر نایب الزیاره دارم ( اگرچه از شدت غبطه در حال تلف شدن هستم!افسوس)

"معصومه سادات" خوش به سعادت کوچولوی روزی دارتقلب

"مریم تازه" تو که بیچاره ام کردی ... خیال باطل

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ... گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود

بخش اولش مال من دل شکسته... بخش دومش مال تو خواهر همزادمبغل