دوازدهمین ماه سال 91 رو به پایان است ... و فارغ از هرچه هستیم، چشم انتظار دیدار و همراهی مهر دوازدهم هستیم ...

و آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهایشان ایمان دارند ...

پ.ن: امروز بعد از یکماه توانستم به دیدار پدری مظلوم و مهربان بروم ... احساس تازگی و سبکی میکنم، هرچند که دیدن اتاق خالیش عجیب دلتنگم میکند. دلم برای دیدن نگاه مهربانش، صدای گرمش و سلام باباگفتن هایش تنگ شده ...دل شکسته میدانست که بسیار دوستش دارم و دلم میخواهد چند روزی مهمانم باشد ... افسوس که فرصت کوتاه تر از آن بود که میپنداشتیم و حسرت بر دل ماندم ...

خدای مهربان وجود همه پدر و مادرها -خصوصا پدر و مادر مهربان و عزیزتر ازجانم - را به سلامت نگه دارد و همه رفتگان -بویژه پدر مهربان همسرم - را غریق رحمت کند.

فرشته آمین فرشته