اللهم عجل لولیک الفرج


آقای جمعه های غریبی! ظهور کن                 دل را پر از طراوت عطر حضور کن

یک گوشه از جمال تو یعنی تمام عشق           یک دم فقط بیا و از اینجا عبور کن