یک هفته است هرشب با کابوسهای وحشتناکی دست و پنجه نرم میکنم... شیطان و صبح ها با سردردشدید و خستگی از خواب بیدار میشم خمیازه 

خسته شدم از این خوابهای تکرار شونده که نمیدانم چرا به سراغم میآیند ... پیامهایی که ناخودآگاهم میفرستد را نمیگیرم سوال شاید هم دارم خودم را به نفهمی میزنم ابرو متفکر

وقتی در خوابم از موجودی که هستم لذت میبرم بدون احساس گناه !!! بیدار که میشوم طهورای درون کابوسهایم را دوست ندارم به همراه احساس گناه !!!

یعنی چی اونوقت؟! آخ

پ.ن1 : امروزوقتی بیدارشدم بقدری حالم بد بود که نتوانستم برای امتحان پایان ترم به دانشگاه بروم ... دوباره خوابیدم ... و باز کابوس به سراغم آمد شیطان  یواش یواش دارم از لذت بخش ترین کار دنیا "خوابیدن" میترسم نگران

پ.ن2 : از دوست و خواهر مهربانم "سما" برای راهنمایی و همدلی اش تشکر میکنم.قلب

پ.ن 3 : از سر زدن دوستان هم استقبال میکنم و هم خیلی خیلی خوشحال میشم، اما خدائیش نفهمیدم مفهموم تایید "میپسندم" برای این پست یعنی چی؟ سوال یعنی شما هم چنین حالی را تجربه کردین؟! متفکر