ای شقایق‌های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد، آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟  " شهید سید مرتضی آوینی"


 
اولین سالگرد شهیدان احمدی روشن و قشقایی