خدایا به روی درخشان مهدی                        

به زلف سیاه و پریشان مهدی 


به قلب رئوفش که دریای داغ است             

به چشمان از غصه گریان مهدی

 به لبهای گرم علی یا علی اش                   

به ذکر حسین و حسن جان مهدی 

به جان داده های مسیر عبورش                       

     به شهد شهود شهیدان مهدی  

مرا دائم الاشتیاقش بگردان                             

مرا سینه چاک فراقش بگردان

 

تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا

مرا همدم و محرم و هم رکاب 

سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان

 

پ.ن: اگه روزی 10 بار هم چشم امید با صدای علی فانی را گوش بدم بازهم سیر نمیشم.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.