گویم: آن که خدا دارد چرا بى‌نور است ؟


تعبیر امام سید الشهداء حسین بن امام على علیه السلام در دعاى عرفه چه قدر شیرین و دلنشین و شیوا است که : ماذا وجد من فقدک و ماالذى فقد من وجدک ؟

آن کس که تو را دارد جانا زچه محروم است ؟    من که نشدم محروم تا با تو بپیوستم

در تحف العقول از امام حسین علیه السلام نقل است که فرمود: گروهى خداى را براى شکر، عبادت کنند؛ این عبادت آزادگان است و بهترین عبادتها.

منابع: ( تازیانه سلوک ؛  لقاء الله)  علامه حسن زاده آملی (روحی فداه)

 

 حال نوشت: عالم ربانی آیت ا... مجتبی تهرانی را نمیشناختم و توفیق حضور در جلساتشان را نداشتم.

اما حس غریبی از دیشب بیخوابم کرد... و امروز به بدرقه ایشان شتافتم ... عجیب دلتنگم ... شاید دلتنگ دریایی از خلوص  ناراحت  که خود ندارم و میخواهمشگریه