بغل قلب


بنام حضرت عشق

محمدم در تاریخ 25 خرداد 1385 ( روز جهانی گل) بدنیا آمد. ومن درکنار این گل خوشبوی محمدی بزرگترین درسهای زندگیم را آموختم. 

پسر 6ساله سرشاز از احساسم هدیه مهم و کلیدی  " دوستت دارم" را  در طول روز  بارهابه من یاداور میشود و من چقدر از شنیدن این جمله سرشار از انرژی و غرور میشوم ...قلب
من این درس مهم را از او یادگرفتم و در تبادلی شگفت " دوستت دارم" را بارها و بارها برایش زمزمه میکنم.

تازه متوجه میشم که پدر و مادرم با اینکه همیشه محبت خودشان را عملا به من ثابت کردند ولی هیچ وقت این جمله کلیدی " دوستت دارم" را به من نگفتند و منهم بخاطر ندارم تابحال این جمله مهم را بهشان گفته باشم . همیشه خجالت کشیدم خجالت از اینکه احساسم را به آنها بیان کنم...  

احساس میکنم  باید بیان عبارت " دوستت دارم" را به پدر و مادرم، همسرم و هم نوعانم آغاز کنم، قبل از اینکه خیلی دیر شود و حسرتش برایم بماند.  فکر میکنم یکی از راههای التیام زخمهایم همین باشد. بغل قلب